Consulten

Bij klachten kunt u terecht voor een consult.  

Tijdens een consult worden uw klachten uitgebreid besproken en onderzocht. Zonodig vindt nader onderzoek plaats. Een vorm van aanvullend onderzoek is echografie, wat door de sportarts zelf wordt gedaan. Een rontgenfoto of MRI-scan kan worden aangevraagd. Na het stellen van de diagnose wordt een plan van aanpak opgesteld. De behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit zelfstandige oefeningen, aanpassing van uw training of materialen, medicijnen, injectietherapie of het gebruik van medische hulpmiddelen. De sportarts kan u met een behandelvoorstel verwijzen naar een therapeut, uw huisarts of medisch specialist. 

Wil u relevante medische materialen (zoals sportschoenen of inlegzooltjes) naar het spreekuur meenemen? 

Desgewenst ontvangt u in aansluiting op het consult, per mail of per post, een uitleg van de diagnose en het behandelplan. Deze advieskaart is vaak ook handig voor uw sportbegeleider. Uw huisarts ontvangt een consultverslag. U kunt aangeven indien u dit bezwaarlijk vindt. In overleg met u vindt rapportage naar anderen plaats.