Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

Voor een aantal sporttakken geldt een verplichte sportkeuring.

 • motor- en autosport
 • duiken
 • zweefvliegen, parachutespringen en andere luchtvaartsporten
 • wielrennen

De inhoud is afhankelijk van de sporttak en wordt veelal door de sportbond of overheid bepaald.

 

Voor een aantal sportopleidingen geldt eveneens een verplichte medische keuring.

 • opleiding Sport en Bewegen (CIOS)
 • Academie voor lichamelijke opvoeding (ALO)
 • ROC Veiligheid en vakmanschap (VeVa)

Bij een opleidingskeuring wordt een vragenlijst besproken, lichamelijk onderzoek verricht, lengte en gewicht bepaald, de ogen getest en een hartfilmpje in rust gemaakt.

  

  

Iedereen kan op eigen initiatief een preventief sportmedisch onderzoek aanvragen. Er zijn verschillende pakketten.

 

 

 • basis sportmedisch onderzoek
 • basis-plus sportmedisch onderzoek
 • groot sportmedisch onderzoek met inspannings-ECG of spiro-ergometrie

Het basis onderzoek is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar. Tevoren wordt een medische vragenlijst toegestuurd. De ingevulde vragenlijst wordt op het spreekuur besproken. Daarna vindt lichamelijk onderzoek plaats naar hart, longen, spieren en gewrichten. Lengte en gewicht worden bepaald. Er wordt een ogentest verricht.

Bij het basis-plus onderzoek voor de overige (potentiele) sporters wordt tevens een longfunctiemeting gedaan en een hartfilmpje in rust (r-ECG) gemaakt. Daarnaast wordt het hemoglobine- en cholesterolgehalte in het bloed bepaald. Er wordt een urine-onderzoek gedaan. Het vetpercentage wordt gemeten.

Bij het groot sportmedisch onderzoek is ook een inspanningstest inbegrepen. Dit betreft tenminste een maximale fietstest met registratie van het hartfilmpje (i-ECG) en de bloeddruk. Dit onderzoek geeft antwoord op vragen als; hoe houdt het hart- en vaatstelsel zich bij inspanning? Wat is maximale prestatievermogen?

Bij het groot sportmedisch onderzoek met spiro-ergometrie vindt ook ademgas-analyse plaats. De inspanningstest wordt een conditioneel belastbaarheidsonderzoek; hoe functioneren longen, hart, bloedvaten en spieren tijdens inspanning? Wat is het maximaal zuurstofopnamevermogen? Waar ligt het omslagpunt?

De resultaten worden voor zover mogelijk na afloop besproken. Bij een groot sportmedisch onderzoek met spiro-ergometrie wordt een evaluatiegesprek gepland. Vervolgens krijgt u een rapportage per mail toegestuurd.

 

 

 

Als u alleen wilt weten of uw hart voldoende bestand is tegen inspanning, kunt u een sportcardiologische screening overwegen.  

 

 • sportcardiologische screening met rust-ECG
 • sportcardiologische screening met inspannings-ECG

Tevoren wordt een specifieke medische vragenlijst toegestuurd. De ingevulde vragenlijst wordt besproken. Daarna vindt lichamelijk onderzoek plaats. Lengte en gewicht worden gemeten. De urine wordt nagekeken op glucose. Het hemoglobine- en cholesterolgehalte in het bloed wordt bepaald. Er wordt een hartfilmpje in rust (r-ECG) gemaakt.

In vergelijking met het basis-plus sportmedisch onderzoek is de vragenlijst, het lichamelijk onderzoek en het urine-onderzoek minder uitgebreid. Het vetpercentage wordt niet bepaald. Uw ogen worden niet nagekeken. Er vindt geen longfunctie-test plaats. De nabespreking en de rapportage beperkt zich tot de gezondheid van het hart.

Bij de sportcardiologische screening met inspannings-ECG wordt tevens een maximale fietstest met registratie van het hartfilmpje (i-ECG) en de bloeddruk verricht.

De resultaten worden na afloop besproken. Vervolgens krijgt men een uitgebreide rapportage per mail toegestuurd.

 

 

 

 

Wilt u vooral weten hoe uw uithoudingsvermogen is? Hoe hoog uw maximale hartslag of het maximale zuurstofopnamen mogen? Waar het omslagpunt ligt? Dan kunt u voor een inspanningsonderzoek kiezen.

 

 • inspanningsonderzoek met spiro-ergometrie

Tevoren wordt een specifieke vragenlijst toegestuurd die wordt besproken. De nadruk ligt op de training. Het lichamelijk onderzoek heeft betrekking op hart en longen. Lengte, gewicht en vetpercentage wordt gemeten. Het hemoglobinegehalte in het bloed wordt bepaald. Er wordt een longfunctietest en een hartfilmpje in rust gemaakt. Hierna vindt een maximale fietstest met ECG-bepaling, bloeddrukmeting en ademgas-analyse plaats. Er wordt een evaluatiegesprek gepland. De resultaten worden in een uitgebreide rapportage weergegeven.