Kwaliteit

Onze visie

Sportgeneeskunde.NL wil haar cliënten optimale aandacht op het spreekuur geven. Geen 10-minuten consulten, maar 40 minuten voor een nieuwe afspraak en 25 minuten voor een vervolgafspraak. Wij geloven dat goed onderzoek tot het stellen van de juiste diagnose leidt. Wij willen u een goede uitleg geven wat er aan de hand is zodat wij u kunnen helpen zoveel mogelijk zelfstandig de weg tot verbetering in te slaan.

We willen inhoudelijk geen water bij de wijn doen en hebben alle apparatuur in huis die je van een volwaardig sportmedische praktijk mag verwachten.

We hebben, om tijd aan onze cliënten te kunnen besteden in een goed geoutilleerde praktijk, bewust de keuze gemaakt onze overhead zo laag mogelijk te houden.

De geregistreerde sportarts is een erkende medisch specialist. Er zijn drie verschillende vormen van medisch-specialistisch praktijkvoering. Een ziekenhuis is de bekendste vorm. Een zelfstandig behandelcentrum is de tweede vorm. Sportgeneeskunde.NL heeft gekozen voor een status als solo-praktijk waarbij de wettelijke eisen minder uitgebreid zijn.

We steken geen energie in (tijdslopend) overleg met zorgverzekeraars en sluiten dus geen contracten met ze af. We hanteren passantentarieven voor de consulten. Dit betekent dat een zorgverzekeraar, afhankelijk van de zorgpolis, een eigen bijdrage kan vragen. Wij denken dat een eventuele eigen bijdrage door onze bestede tijd aan u ruimschoots compenseert.

Sportgeneeskunde.NL kiest voor efficiënte personele ondersteuning en geen dure computersystemen. Er is voldoende parkeergelegenheid waarvoor u niet hoeft te betalen.

Wachttijd

Wij streven ernaar om u binnen een week te helpen. Dit lukt bijna altijd!

Uw ervaring

U wordt verzocht uw behandeling of uw onderzoek te evalueren. Uw informatie blijft anoniem. Op deze manier kunnen wij onze kwaliteit waar mogelijk verbeteren. Bent u ontevreden? Dan verzoeken wij om direct contact op te nemen, zodat wij uw klacht zo goed mogelijk kunnen verhelpen. Is dat voor u niet voldoende. De praktijk is aangesloten bij het Klachtenreglement van de Vereniging voor Sportgeneeskunde.

Certificering

De praktijk is door het SCAS (Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg) beoordeeld en geaccrediteerd.

Willemien van Teeffelen is als sportarts geregistreed en wordt periodiek geherregistreerd. Haar BIG-nummer is 19024226501.