Basis sportmedisch onderzoek

Het basis onderzoek is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar. Tevoren wordt een medische vragenlijst toegestuurd. De ingevulde vragenlijst wordt op het spreekuur besproken. Daarna vindt lichamelijk onderzoek plaats naar hart, longen, spieren en gewrichten. Lengte en gewicht worden bepaald. Er wordt een ogentest verricht.  

Basis+ sportmedisch onderzoek

Bij het basis-plus onderzoek voor de overige (potentiële) sporters wordt tevens een longfunctiemeting gedaan en een hartfilmpje in rust (r-ECG) gemaakt. Daarnaast wordt het hemoglobine- en cholesterolgehalte (totaal/HDL) in het bloed bepaald. Er wordt een urineonderzoek gedaan. Het vetpercentage wordt gemeten.  

Basis+ sportmedisch onderzoek

Bij het basis-plus onderzoek voor de overige (potentiële) sporters wordt tevens een longfunctiemeting gedaan en een hartfilmpje in rust (r-ECG) gemaakt. Daarnaast wordt het hemoglobine- en cholesterolgehalte (totaal/HDL) in het bloed bepaald. Er wordt een urineonderzoek gedaan. Het vetpercentage wordt gemeten.  

Groot sportmedisch onderzoek

Bij het groot sportmedisch onderzoek is ook een inspanningstest inbegrepen. Dit betreft tenminste een maximale fietstest met registratie van het hartfilmpje (i-ECG) en de bloeddruk. Dit onderzoek geeft antwoord op vragen als; hoe houdt het hart- en vaatstelsel zich bij inspanning? Wat is maximale prestatievermogen?

Bij het groot sportmedisch onderzoek met spiro-ergometrie vindt ook ademgas-analyse plaats. De inspanningstest wordt een conditioneel belastbaarheidsonderzoek; hoe functioneren longen, hart, bloedvaten en spieren tijdens inspanning? Wat is het maximaal zuurstofopnamevermogen? Waar ligt het omslagpunt?

De resultaten worden voor zover mogelijk na afloop besproken. Bij een groot sportmedisch onderzoek met spiro-ergometrie wordt een evaluatiegesprek gepland. Vervolgens krijgt u een rapportage per mail toegestuurd.

Groot sportmedisch onderzoek

Bij het groot sportmedisch onderzoek is ook een inspanningstest inbegrepen. Dit betreft tenminste een maximale fietstest met registratie van het hartfilmpje (i-ECG) en de bloeddruk. Dit onderzoek geeft antwoord op vragen als; hoe houdt het hart- en vaatstelsel zich bij inspanning? Wat is maximale prestatievermogen?

Bij het groot sportmedisch onderzoek met spiro-ergometrie vindt ook ademgas-analyse plaats. De inspanningstest wordt een conditioneel belastbaarheidsonderzoek; hoe functioneren longen, hart, bloedvaten en spieren tijdens inspanning? Wat is het maximaal zuurstofopnamevermogen? Waar ligt het omslagpunt?

De resultaten worden voor zover mogelijk na afloop besproken. Bij een groot sportmedisch onderzoek met spiro-ergometrie wordt een evaluatiegesprek gepland. Vervolgens krijgt u een rapportage per mail toegestuurd.

Sportcardiologische screening

Als u alleen wilt weten of uw hart voldoende bestand is tegen inspanning, kunt u een sportcardiologische screening overwegen. U kunt kiezen voor een sportcardiologische screening met rust-ECG of ook met inspannings-ECG 

Tevoren wordt een specifieke medische vragenlijst toegestuurd. De ingevulde vragenlijst wordt besproken. Daarna vindt lichamelijk onderzoek plaats. Lengte en gewicht worden gemeten. De urine wordt nagekeken op glucose. Het hemoglobine- en cholesterolgehalte in het bloed wordt bepaald. Er wordt een hartfilmpje in rust (r-ECG) gemaakt. In vergelijking met het basis-plus sportmedisch onderzoek is de vragenlijst, het lichamelijk onderzoek en het urineonderzoek minder uitgebreid. Het vetpercentage wordt niet bepaald. Uw ogen worden niet nagekeken. Er vindt geen longfunctietest plaats. De nabespreking en de rapportage beperkt zich tot de gezondheid van het hart

Sportcardiologische screening

Als u alleen wilt weten of uw hart voldoende bestand is tegen inspanning, kunt u een sportcardiologische screening overwegen. U kunt kiezen voor een sportcardiologische screening met rust-ECG of ook met inspannings-ECG 

Tevoren wordt een specifieke medische vragenlijst toegestuurd. De ingevulde vragenlijst wordt besproken. Daarna vindt lichamelijk onderzoek plaats. Lengte en gewicht worden gemeten. De urine wordt nagekeken op glucose. Het hemoglobine- en cholesterolgehalte in het bloed wordt bepaald. Er wordt een hartfilmpje in rust (r-ECG) gemaakt. In vergelijking met het basis-plus sportmedisch onderzoek is de vragenlijst, het lichamelijk onderzoek en het urineonderzoek minder uitgebreid. Het vetpercentage wordt niet bepaald. Uw ogen worden niet nagekeken. Er vindt geen longfunctietest plaats. De nabespreking en de rapportage beperkt zich tot de gezondheid van het hart

Inspanningsonderzoek

Wilt u vooral weten hoe uw uithoudingsvermogen is? Hoe hoog uw maximale hartslag of het maximale zuurstofopnamevermogen? Waar het omslagpunt ligt? Dan kunt u voor een inspanningsonderzoek kiezen. U krijgt een specifieke vragenlijst toegestuurd die wordt besproken. De nadruk ligt op de training. Het lichamelijke onderzoek heeft betrekking op hart en longen. Lengte, gewicht en vetpercentage wordt gemeten. Het hemoglobinegehalte in het bloed wordt bepaald. Er wordt een longfunctietest en een hartfilmpje in rust gemaakt. Hierna vindt een maximale fietstest met ECG-bepaling, bloeddrukmeting en ademgas-analyse plaats. Er wordt een evaluatiegesprek gepland. De resultaten worden in een uitgebreide rapportage weergegeven.  

Inspanningsonderzoek

Wilt u vooral weten hoe uw uithoudingsvermogen is? Hoe hoog uw maximale hartslag of het maximale zuurstofopnamevermogen? Waar het omslagpunt ligt? Dan kunt u voor een inspanningsonderzoek kiezen. U krijgt een specifieke vragenlijst toegestuurd die wordt besproken. De nadruk ligt op de training. Het lichamelijke onderzoek heeft betrekking op hart en longen. Lengte, gewicht en vetpercentage wordt gemeten. Het hemoglobinegehalte in het bloed wordt bepaald. Er wordt een longfunctietest en een hartfilmpje in rust gemaakt. Hierna vindt een maximale fietstest met ECG-bepaling, bloeddrukmeting en ademgas-analyse plaats. Er wordt een evaluatiegesprek gepland. De resultaten worden in een uitgebreide rapportage weergegeven.  

Bloedonderzoek

U kunt bij sportmedisch onderzoek kiezen voor aanvullend bloedonderzoek. Het pakket wordt in overleg bepaald.  

Bloedonderzoek

U kunt bij sportmedisch onderzoek kiezen voor aanvullend bloedonderzoek. Het pakket wordt in overleg bepaald.  

Loopbandtest

De inspanningstesten worden in principe altijd op de fiets-ergometer verricht. Het volgen van een hartfilmpje, het meten van de bloeddruk en het bepalen van de saturatie is op de fiets beter uitvoerbaar. Maar bijvoorbeeld voor hardlopers en triatleten is ’t zinvol om een aanvullende loopbandtest af te spreken. Er kunnen specifieke trainingsrichtlijnen voor hardlopen worden gegeven. De praktijk beschikt over een HP-cosmos pulsar loopband.

Loopbandtest

De inspanningstesten worden in principe altijd op de fiets-ergometer verricht. Het volgen van een hartfilmpje, het meten van de bloeddruk en het bepalen van de saturatie is op de fiets beter uitvoerbaar. Maar bijvoorbeeld voor hardlopers en triatleten is ’t zinvol om een aanvullende loopbandtest af te spreken. Er kunnen specifieke trainingsrichtlijnen voor hardlopen worden gegeven. De praktijk beschikt over een HP-cosmos pulsar loopband.