Tarieven

Consulten

Voor consulten geldt (net zoals in het ziekenhuis) het zogenaamde DBC-systeem waarbij DBC staat voor diagnose-behandelcombinatie. Alle consulten, onderzoeken en behandelingen vallen hieronder. Dit geheel van activiteiten wordt een DBC zorgproduct genoemd. Een eerste DBC geldt voor 90 dagen. Daarna kan pas het totaal aan zorgactiviteiten getoetst worden aan landelijke regels en een factuur worden opgemaakt. Vervolg-DBC-perioden duren 120 dagen.

De tarieven die gehanteerd worden, worden passantentarieven genoemd. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld. Het factuurbedrag is afhankelijk van het aantal spreekuurbezoeken, eventueel aanvullend onderzoek en de diagnose. Het tarief voor een consult met 1 of 2 afspraken kosten (in 2024) € 210,00. Indien er meer dan twee afspraken hebben plaatsgevonden bedraagt de factuur € 420,00. U dient rekening te houden met een totaalbedrag tot € 545,00 bij aanvullend onderzoek (MRI, echografie). Een bezoek met uitgebreid inspanningsonderzoek inclusief een vervolgafspraak kost € 680,00.

Voor het factureren van consulten via het DBC-systeem werken we samen met Infomedics. U ontvangt van hen de factuur. U dient deze factuur naar Infomedics te betalen. U kunt de factuur gebruiken voor de declaratie bij de zorgverzekeraar.

Keuringen

De tarieven voor sportkeuringen zijn als volgt:

Verplichte sportkeuringen

 • motorsport, duiken, parachutespringen: € 105,00
 • KNAF (zonder ECG): € 90,00


Verplichte sportkeuringen met aanvullend onderzoek

 • KNAF (met r/i-ECG): € 134,00 / 226,00


Opleidingskeuringen

 • ROC sport & bewegen, ALO: € 140,00
 • ROC vakmanschap & veiligheid: € 140,00

Preventief sportmedisch onderzoek

 • basis SMO: € 135,00
 • basis plus SMO: € 186,00
 • groot SMO met i-ECG: € 269,00
 • groot SMO met spiro-ergometrie: € 360,00


Sportcardiologische screening

 • sportcardiologische screening met r-ECG: € 151,00
 • sportcardiologische screening met i-ECG: € 228,00


Inspanningsonderzoek

 • inspanningsonderzoek met spiro-ergometrie: € 298,00

Overig

Voor niet-pakketgebonden onderzoek, sportmedisch advies, begeleiding gelden de volgende tarieven:

 • nieuwe afspraak: € 122,00   (uitgaande van een duur van 45 min)
 • vervolgafspraak: € 65,00   (uitgaande van een duur van 25 min)
 • echografisch onderzoek: € 63,00 
 • echografische controle: € 38,00
 • spirometrie: € 42,00
 • r-ECG: € 48,00
 • inspannings-ECG (incl r-ECG): € 140,00
 • spiro-ergometrie (incl r-ECG en spirometrie): € 218,00

Aanvullende loopbandtest: € 100,00