Welke vergoedingen zijn er?

Consulten

De sportarts is een medisch specialist. Consulten van de sportarts worden vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor is wel een verwijzing van uw huisarts of een (andere) specialist noodzakelijk. Houd u hierbij wel rekening met het eigen risico van minimaal € 385,00 per jaar. Sommige mensen sluiten een hoger eigen risico af. Beneden de leeftijd van 18 jaar geldt geen eigen risico.  

Sportgeneeskunde.NL sluit geen contracten af met zorgverzekeraars. Bij een restitutiepolis krijgt u 100% (van het door de verzekeraar gehanteerde maximale tarief) vergoed. Bij een naturapolis zal uw zorgverzekeraar een eigen bijdrage vragen. De hoogte is afhankelijk van uw polis. Dit is opgenomen in uw polisvoorwaarden. 

U kunt een sportmedisch onderzoek aanvragen zonder een beroep te doen op vergoeding via het basispakket. U heeft hiervoor geen verwijzing van uw huisarts nodig. De kosten bedragen € 116,00 voor een eerste afspraak en € 62,00 voor een vervolgafspraak. Bij een aanvullende verzekering kunt u de factuur mogelijk bij uw zorgverzekeraar declareren. Deze kosten komen niet ten laste van het eigen risico. 

U ontvangt voor alle verrichtingen een factuur. U wordt verzocht het factuurbedrag te betalen. U kunt de factuur gebruiken voor declaratie bij uw zorgverzekeraar.  

Keuringen

Voor sportmedische onderzoeken of een sportkeuring hangt de vergoeding af van uw aanvullende verzekering. Afhankelijk van de verzekeraar en het pakket mag u een bepaald bedrag bij de sportarts besteden. Hiervoor is geen verwijzing nodig.  

Voor een overzicht van de vergoedingen vanuit het aanvullend pakket door de verschillende verzekeraars: klik hier 

Preventief sportmedisch onderzoek

Voor sportmedische onderzoeken of een sportkeuring hangt de vergoeding af van uw aanvullende verzekering. Afhankelijk van de verzekeraar en het pakket mag u een bepaald bedrag bij de sportarts besteden. Hiervoor is geen verwijzing nodig.  

Voor een overzicht van de vergoedingen vanuit het aanvullend pakket door de verschillende verzekeraars: klik hier