Informatie voor verwijzers

Sinds 1 juli 2014 is de sportarts erkend als medisch specialisme. Eerder was de sportgeneeskunde opgenomen in het sociaal-geneeskundig register.

Per 1 januari 2016 wordt sportgeneeskundige zorg op verwijzing van huisarts of andere medisch specialist vergoed vanuit het basispakket. Sportartsen kunnen zelf aanvullende diagnostiek aanvragen.

De sportartsen kunnen zelf aanvullende diagnostiek aanvragen.

Preventieve sportmedische onderzoeken vallen niet binnen het basispakket. Hiervoor is geen verwijzing nodig.

Contact

  • De praktijk is aangesloten bij Zorgdomein
  • U kunt de praktijk bereiken via Zorgmail
  • U kunt mailen naar mail@sportgeneeskunde.nl met het verzoek contact met u op te nemen. Wilt u aangeven wanneer u bereikbaar bent?
  • U kunt een app bericht sturen via Siilo